meta data voor deze pagina
  •  

Verpakking

In Europese richtlijnen wordt verpakking gedefinieerd als: alle produkten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van goederen, van grondstoffen tot afgewerkte produkten, over het gehele traject van producent tot gebruiker of consument. Ook wegwerpartikelen die voor dit doel worden gebruikt, worden als verpakkingsmateriaal beschouwd.
Verpakking omvat uitsluitend:

  • a) verkoop-of primaireverpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen dat zij voor de eindgebruiker of consument op het verkooppunt een verkoopeenheid vormt;
  • b) verzamel- ofsecundaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen dat zij op het verkooppunt een verzameling vaneenaantalverkoopeenhedenvormt, ongeachtofdeze als dusdanig aan de eindgebruiker of consument wordt verkocht, dan wel alleen dient om de rekken op het verkooppunt bij te vullen; deze verpakking kan van het product worden verwijderd zonder dat dit de kenmerken er van beïnvloedt;
  • c) verzend- of tertiaire verpakking, dat wil zeggen verpakking die zo is ontworpen dat het verladen en het vervoer van een aantal verkoopeenheden of verzamel verpakkingen wordt vergemakkelijkt om fysieke schade door verlading of transport te voorkomen. Weg-, spoor-, scheeps- of vliegtuigcontainers worden niet als verzendverpakking beschouwd;

Verpakkingssymbolen

Op verpakkingen van producten voor kantoor komen verschillende logo's voor. Bij verpakkingssymbolen gaat het niet om beeldmerken die een kwaliteitsoordeel geven aan het product in de verpakking; dat doen keurmerken. De verpakkingssymbolen geven alleen informatie over de wijze waarop een verpakking moet worden afgedankt of uit welk materiaal een verpakking bestaat.
Verpakkingssymbolen: