meta data voor deze pagina
  •  

Milieukoopwijzer

Het project Milieukoopwijzer is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu vzw en krijgt subsidies van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het project ging van start in 2001 onder de naam Schoolkoopwijzer en was tot 2003 vooral gericht op scholen. Vanaf 2003 werd het aantal doelgroepen geleidelijk uitgebreid tot de huidige zeven: scholen, lokale besturen, Vlaamse administraties, de toeristische sector, de jeugd - en verzorgingssector en het socio-cultureel volwassenenwerk.
De Milieukoopwijzer geeft concrete en praktische milieuinformatie voor grootverbruikers over meer dan 50 verschillende producten, opgedeeld in zeven productcategorieƫn:

  • Drank & dranktoestellen
  • Papier & papierwaren
  • Kantoormateriaal
  • Maaltijden & tussendoortjes
  • Schoonmaak
  • Duurzaam watergebruik
  • Verlichting