meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:iso_14001 [2010/06/10 22:31]
webmaster
wiki:iso_14001 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 10: Regel 10:
   - controle en corrigerende maatregelen   - controle en corrigerende maatregelen
   - beoordeling door de directie \\   - beoordeling door de directie \\
-===== 1.1 Milieubeleid =====+==== 1.1 Milieubeleid ====
  
 In dit onderdeel van het milieumanagementsysteem legt de organisatie algemene uitgangspunten voor het milieubeleid vast. In het onderdeel planning worden deze uitgangspunten uitgewerkt in concrete doelstellingen, taakstellingen en milieumanagementprogramma’s. In dit onderdeel van het milieumanagementsysteem legt de organisatie algemene uitgangspunten voor het milieubeleid vast. In het onderdeel planning worden deze uitgangspunten uitgewerkt in concrete doelstellingen, taakstellingen en milieumanagementprogramma’s.
Regel 21: Regel 21:
 Veel organisaties hebben het milieubeleid vastgelegd in een zogenaamde milieubeleidsverklaring. Veel organisaties hebben het milieubeleid vastgelegd in een zogenaamde milieubeleidsverklaring.
  
-===== 1.2 Planning =====+==== 1.2 Planning ====
  
 De beleidsuitgangspunten moeten vanuit de specifieke organisatieomstandigheden worden vertaald in doelstellingen en programma’s. Deze zijn gericht op verbetering van de milieuprestaties en de beheersing van de milieukritische activiteiten. Daarvoor is het essentieel dat alle milieuaspecten (alle interacties tussen de organisatie en milieu) worden geïnventariseerd, zoals emissies naar de omgeving, maar ook productgerelateerde milieuzaken en milieueffecten die optreden bij toeleveranciers en onderaannemers.  De beleidsuitgangspunten moeten vanuit de specifieke organisatieomstandigheden worden vertaald in doelstellingen en programma’s. Deze zijn gericht op verbetering van de milieuprestaties en de beheersing van de milieukritische activiteiten. Daarvoor is het essentieel dat alle milieuaspecten (alle interacties tussen de organisatie en milieu) worden geïnventariseerd, zoals emissies naar de omgeving, maar ook productgerelateerde milieuzaken en milieueffecten die optreden bij toeleveranciers en onderaannemers. 
 Afhankelijk van de ernst van de (mogelijke) milieueffecten speelt wat in de wet- en regelgeving is opgenomen een belangrijke rol. Eisen uit wet- en regelgeving zullen het minimumniveau vormen voor de geformuleerde doelstellingen. Ook een eventueel aanwezig bedrijfsmilieuplan zal in de planning moeten zijn verwerkt. Afhankelijk van de ernst van de (mogelijke) milieueffecten speelt wat in de wet- en regelgeving is opgenomen een belangrijke rol. Eisen uit wet- en regelgeving zullen het minimumniveau vormen voor de geformuleerde doelstellingen. Ook een eventueel aanwezig bedrijfsmilieuplan zal in de planning moeten zijn verwerkt.
  
-===== 1.3 Implementatie en uitvoering =====+==== 1.3 Implementatie en uitvoering ====
  
 Voor de realisatie van de doel- en taakstellingen en het milieumanagementprogramma zijn allerlei organisatorische maatregelen nodig. Het gaat dan om onder meer het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden; procedures en werkinstructies voor werkzaamheden en activiteiten die samenhangen met de belangrijke milieuaspecten; opleiding van personeel; interne en externe communicatie en het beheer van de informatie en documenten. Daarnaast dient een organisatie zich voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. Voor de realisatie van de doel- en taakstellingen en het milieumanagementprogramma zijn allerlei organisatorische maatregelen nodig. Het gaat dan om onder meer het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden; procedures en werkinstructies voor werkzaamheden en activiteiten die samenhangen met de belangrijke milieuaspecten; opleiding van personeel; interne en externe communicatie en het beheer van de informatie en documenten. Daarnaast dient een organisatie zich voor te bereiden op mogelijke noodsituaties.
  
-===== 1.4 Controle en corrigerende maatregelen =====+==== 1.4 Controle en corrigerende maatregelen ====
  
 De organisatie dient zichzelf te controleren door meting en monitoring van de milieukritische activiteiten en het uitvoeren van milieuaudits. Tijden de milieuaudits wordt de goede werking en samenhang van het systeem als geheel geanalyseerd. Een belangrijk criterium is daarbij of het milieumanagementsysteem in staat is de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Bij geconstateerde afwijkingen worden corrigerende en preventieve maatregelen geformuleerd. De organisatie dient zichzelf te controleren door meting en monitoring van de milieukritische activiteiten en het uitvoeren van milieuaudits. Tijden de milieuaudits wordt de goede werking en samenhang van het systeem als geheel geanalyseerd. Een belangrijk criterium is daarbij of het milieumanagementsysteem in staat is de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Bij geconstateerde afwijkingen worden corrigerende en preventieve maatregelen geformuleerd.
  
-===== 1.5 Beoordeling door de directie =====+==== 1.5 Beoordeling door de directie ====
  
 De directie moet de werking van het milieumanagementsysteem periodiek beoordelen en zich daarbij de vraag stellen of de doelstellingen moeten worden bijgesteld, bijvoorbeeld vanwege het streven naar continue verbetering zoals vastgelegd in het milieubeleid. Met het opnieuw vaststellen van beleid en doelstellingen begint de beheers- en verbetercyclus opnieuw. De directie moet de werking van het milieumanagementsysteem periodiek beoordelen en zich daarbij de vraag stellen of de doelstellingen moeten worden bijgesteld, bijvoorbeeld vanwege het streven naar continue verbetering zoals vastgelegd in het milieubeleid. Met het opnieuw vaststellen van beleid en doelstellingen begint de beheers- en verbetercyclus opnieuw.