meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:icn-kwaliteitseis_no._4 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== ICN-KWALITEITSEIS NO. 4 ===== 
 +==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ==== 
 +Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van dozen voor bewaring van archiefstukken op middellange termijn. 
 +==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ==== 
 +Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn: Dozen van golfkarton waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. 
 +Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. 
 +"​Fijn"​ of "​B"​-golf,​ golfhoogte ca. 3 mm met ca. 164 golven per strekkende meter. 
 +"​Dubbel-dubbel",​ bestaande uit twee gegolfde lagen tussen drie vlakke lagen. 
 +Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376. 
 +==== 3 KWALITEITSEISEN VOOR HET GOLFKARTON ==== 
 +=== 3.1 Vezelsamenstelling en chemische kenmerken === 
 +De golflaag en de buitenste papierlaag van het golfkarton mogen houthoudend vezelmateriaal bevatten mits het gehalte houthoudende vezels niet meer is dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnen-pulp of van gebleekte celstof en bevat een alkalische reserve die correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. 
 +De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos mag geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol test 
 +(ASTM D 1030, X 5.1.1/2 Spot Stains). 
 +Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401. 
 +=== 3.2 Zuurgraad === 
 +Het golfkarton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractieme-thode. 
 +De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588). 
 +=== 3.3 Alkalische reserve === 
 +De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig verdeeld zijn (ISO 10716 of ASTM D4988). 
 +==== 4 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET GOLFKARTON ==== 
 +=== 4.1 Type === 
 +Het golfkarton is bij voorkeur van het type "​B"​-golf met een golfhoogte van 
 +ca. 3 mm. Afhankelijk van de te bewaren voorwerpen kan ook het type 
 +dubbel-dubbel worden toegepast. 
 +=== 4.2 Doorsteekweerstand === 
 +De doorsteekweerstand,​ gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen-en buitenzijde,​ evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting,​ moet minimaal 5 J bedragen. 
 +=== 4.3 Oppervlakte-gladheid === 
 +(Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten en/of plakband) 
 +Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen) indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:​ 
 +  * gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband 
 +  * bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg ± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm ± 10 mm. (De rol van de Cobb-test: ISO 535) 
 +  * hang een gewicht van 50 g aan het plakband. 
 +=== 4.4 Kleurechtheid tegen water === 
 +Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd,​ minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. 
 +Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek Procedure ICN-SOP 10. 
 +4.5 Verlijming van de golf, watervastheid 
 +Voor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige zetmeellijm gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de lagen onderling niet loslaten en moet er bij het voorzichtig lostrekken van de lagen vezeloverdracht ontstaan. 
 +==== 5 EIGENSCHAPPEN VAN DE DOOS ==== 
 +=== 5.1 Constructie === 
 +De doos is gemaakt van golfkarton dat bestaat uit één gegolfde laag die aan weerszijden is samengeplakt met een vlak karton. De golf is bij voorkeur van het type "​B",​ met een golfhoogte van 3 mm en ca. 164 golven per strekkende meter. De doos is zodanig geconstrueerd dan de richting van de golf loodrecht op de lengteas van de doos staat. De doos wordt vlak aangeleverd en moet zonder nadere bevestigingen tot een doos gevouwen kunnen worden. De doos kan zowel uit één als uit twee delen bestaan. De ingerilde vouwen moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de doos moeten de hoeken recht zijn en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed rechtop kunnen staan en de sluiting moet goed dicht blijven nadat de doos gesloten is. 
 +=== 5.2 Afmetingen === 
 +De afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. Deze maten worden aangegeven als binnenmaten en mogen bij aflevering niet meer afwijken dan ± 1 mm. 
 +=== 5.3 Druksterkte van de doos === 
 +De druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt mini-maal 3000 N met een maximale indrukking van 7,0 mm. 
 +De druksterkte van een staande doos bedraagt minimaal 2000 N met een maximale indrukking van 6,0 mm. 
 +=== 5.4 Valweerstand === 
 +De valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 
 +0,5 kg per cm breedte. Er mogen na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos zijn ontstaan en de functie van de doos moet bewaard blijven. 
 +=== 5.5 Vormvastheid na onderdompeling === 
 +Na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C gedurende 24 uur moet de doos zijn vorm behouden.