meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:icn-kwaliteitseis_no._1 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== ICN-KWALITEITSEIS NO. 1 =====
 +==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ====
 +Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschap-pen en duurzaamheid van archiefomslagen van papier of karton, zonder hechtmechaniek voor langdurige bewaring van archiefstukken.
 +==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ====
 +Archiefomslagen voor permanente bewaring: Omslagen van papier of karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in het omslag bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden.
 +Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.
 +==== 3 KWALITEITSEISEN VOOR DE ARCHIEFOMSLAGEN ====
 +=== 3.1 Vezelsamenstelling en chemische kenmerken ===
 +Het omslag moet gemaakt zijn van katoen- en/of linnen-pulp,​ 100% gebleekte celstof of een mengsel hiervan. Indien het papier of karton is samengesteld uit twee tegen elkaar geplakte lagen duplex papier of karton, mag de binnenlaag houthoudend vezelmateriaal bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag niet meer zijn dan 40% van de totale hoeveelheid vezel-materiaal.
 +De buitenzijden van het samengestelde karton mogen geen positieve kleur-
 +reactie met de phloroglucinol-test geven (ASTM D 1030, X5).
 +Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401.
 +=== 3.2 Zuurgraad ===
 +Het omslag bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode.
 +Voor het bepalen van de pH: zie NEN 2151 of ISO 6588.
 +=== 3.3 Alkalische reserve ===
 +Het omslag bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste
 +0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt
 +als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g
 +CaCO3 per kg droog papier bevat.
 +Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716 of ASTM D 4988.
 +==== 4 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ARCHIEFOMSLAGEN ====
 +=== 4.1 Massa per oppervlakte (g/m2) ===
 +Hoewel geen specifieke eisen gesteld worden aan de massa per oppervlakte,​ wordt uitgegaan van een minimum van 120 g/m2. Indien specifieke eisen gesteld worden, mag het gemiddelde van de levering niet meer dan 5% van de gestelde eis afwijken.
 +Voor de bepaling van de massa per oppervlakte:​ zie NEN 1109 of ISO 536.
 +=== 4.2 Doorscheurweerstand ===
 +Het omslag heeft in de machinerichting een minimum doorscheurindex van 10 mN.m2/g.
 +Voor de bepaling van de doorscheurweerstand:​ zie NEN 1760 of ISO 1974.
 +=== 4.3 Vouwgetal ===
 +Het omslag heeft een vouwgetal in de dwarsrichting van minimaal 300 dubbelvouwen indien gemeten met het MIT instrument.
 +Voor het bepalen van het vouwgetal: zie TAPPI 511.
 +=== 4.4 Kleurechtheid tegen water ===
 +Indien het omslag gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd,​ minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. ​
 +Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek Procedure ICN-SOP 10.
 +==== 5 DUURZAAMHEID ====
 +Het omslag bezit na versnelde veroudering nog minimaal 80% van het oorspronke-lijke vouwgetal en de oorspronkelijke doorscheurweerstand.
 +Versnelde veroudering vindt plaats gedurende 12 dagen bij 80°C ± 0,5°C en 65% ± 2% relatieve vochtigheid.
 +Beproevingsmethode:​ ISO 5630/3.