meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wiki:icn-kwaliteitseis_no.16 [2011/02/16 12:00]
127.0.0.1 Externe bewerking
wiki:icn-kwaliteitseis_no.16 [2016/01/14 13:47] (huidige)
webmaster
Regel 1: Regel 1:
 ===== ICN-KWALITEITSEIS NO.16 ===== ===== ICN-KWALITEITSEIS NO.16 =====
 ==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ==== ==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ====
-Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische ​eigenschap-pen ​en duurzaamheid van massief karton voor de productie van dozen en andere toepassingen voor de bewaring op middellange termijn van voorwerpen van culturele waarde.+Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische ​eigenschappen ​en duurzaamheid van massief karton voor de productie van dozen en andere toepassingen voor de bewaring op middellange termijn van voorwerpen van culturele waarde.
 ==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ==== ==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ====
 Massief karton voor bewaring op middellange termijn: Massief karton waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven, bibliotheken en musea na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, met het karton in contact komende, voorwerpen van culturele waarde mag plaatsvinden. Massief karton voor bewaring op middellange termijn: Massief karton waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven, bibliotheken en musea na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, met het karton in contact komende, voorwerpen van culturele waarde mag plaatsvinden.