meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:icn-kwaliteitseis_no.15 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== ICN-KWALITEITSEIS NO.15 ===== 
 +==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ==== 
 +Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van zelfklevende etiketten voor omslagen en dozen bestemd voor permanente bewaring van voorwerpen van culturele waarde. 
 +==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ==== 
 +Zelfklevende etiketten voor permanente bewaring: Zelfklevende etiketten, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na tenminste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren. 
 +Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376. 
 +==== 3 KWALITEITSEISEN VOOR DE ZELFKLEVENDE ETIKETTEN ==== 
 +=== 3.1 Papier === 
 +Het papier van het etiket moet voldoen aan NEN 2728. 
 +=== 3.2 Lijm === 
 +De kleefkracht van de zelfklevende lijmlaag moet tenminste 400 N/m bedragen. 
 +Voor de bepaling van de kleefkracht zie: FTM9 FINAT TESTMETHODE. 
 +=== 3.3 Bedrukking === 
 +Indien op het etiket een tekst gedrukt of geprint wordt, moet de hechtkracht van de toner voldoen aan 20 volgens de Columbia Fix Crease Scale SIR 513.00. 
 +Voor de bepaling van de hechtkracht zie: ICN-SOP 01.