meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:icn-kwaliteitseis_no.13 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== ICN-KWALITEITSEIS NO.13 ===== 
 +==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ==== 
 +Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van dozen van massief karton voor bewaring van archiefstukken op middellange termijn. 
 +==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ==== 
 +Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn: Dozen van massief karton waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na 
 +10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden. 
 +Massief karton: In deze kwaliteitseis wordt verder gesproken over "​karton"​ waarmee "​massief karton"​ wordt bedoeld. Karton is materiaal dat kan worden gedefinieerd als papier, echter met een grotere massa per oppervlak 
 +(>225 g/m2 ), waardoor de stijfheid groter is dan die van papier. 
 +Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376. 
 +==== 3 KWALITEITSEISEN VOOR HET MASSIEF KARTON ==== 
 +=== 3.1 Vezelsamenstelling en chemische kenmerken === 
 +De zijde van het karton welke in contact komt met de archiefstukken,​ dient te zijn beplakt met papier dat geen houthoudende vezels bevat. De zijde van het karton welke niet in contact komt met de archiefstukken mag houthoudende vezels bevatten. Het gehalte aan houthoudend vezelmateriaal mag echter niet meer zijn dan 40% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. 
 +De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos mag geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol-test 
 +(ASTM D 1030, X 5.1.1/2 Spot Stains). 
 +Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401. 
 +=== 3.2 Zuurgraad === 
 +Het massief karton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractie-methode (NEN 2151 of ISO 6588). 
 +De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de oppervlakte pH-methode (TAPPI T 529). 
 +=== 3.3 Alkalische reserve === 
 +De papierlaag van het massief karton aan de binnenzijde van de doos bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. 
 +Voor het bepalen van de alkalische reserve: zie ISO 10716 of ASTM D 4988. 
 +==== 4 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET MASSIEF KARTON ==== 
 +=== 4.1 Doorsteekweerstand === 
 +De doorsteekweerstand,​ gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en de buitenzijde,​ evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting,​ moet minimaal 5 J bedragen. 
 +=== 4.2 Oppervlakte-gladheid === 
 +(Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten en/of plakband) 
 +Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen),​ indien het onderzocht wordt volgens ASTM D2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:​ 
 +  * gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband 
 +  * bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg ± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm ± 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO 535) 
 +  * hang een gewicht van 50 g aan het plakband. 
 +=== 4.4 Kleurechtheid tegen water === 
 +Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 
 +4 uur is samengeklemd,​ minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. 
 +Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek Procedure ICN-SOP 10. 
 +==== 5 EIGENSCHAPPEN VAN DE DOOS ==== 
 +=== 5.1 Type === 
 +Het karton heeft bij voorkeur een massa per oppervlak van minstens 800 g/m2. 
 +=== 5.2 Constructie === 
 +De doos is gemaakt van massief karton. De doos wordt vlak aangeleverd en moet bij voorkeur zonder nadere bevestigingen tot een doos gevouwen kunnen worden. Indien de doos na het vouwen voorzien wordt van metalen hechtingen dienen deze zodanig te worden aangebracht dat er geen schade aan de archiefstukken wordt toegebracht. Metalen hechtingen dienen corrosiebestendig te zijn. De doos kan zowel uit één als uit twee delen bestaan. De ingerilde vouwen moeten recht zijn. Na het in elkaar vouwen van de doos moeten de hoeken recht zijn en mogen er geen scheve openingen ontstaan. De doos moet goed rechtop kunnen staan en de sluiting moet goed dicht blijven nadat de doos gesloten is. 
 +=== 5.3 Afmetingen === 
 +De afmeting van de doos wordt bepaald door de opdrachtgever. De maten worden aangegeven als binnenmaten en mogen bij aflevering niet meer afwijken dan ± 1 mm. 
 +=== 5.4 Druksterkte van de doos === 
 +De druksterkte (volgens (NEN)ISO 2872) van een platliggende doos bedraagt mini-maal 3000 N met een maximale indrukking van 7,0 mm. 
 +De druksterkte van een staande doos bedraagt minimaal 2000 N met een maximale indrukking van 6,0 mm. 
 +=== 5.5 Valweerstand === 
 +De valweerstand wordt bepaald volgens (NEN)ISO 2248 met een vulgewicht van 0,5 kg per cm breedte. Er mogen na de valproef geen ernstige mankementen aan de doos zijn ontstaan en de functie van de doos moet bewaard blijven. 
 +=== 5.6 Vormvastheid na onderdompeling === 
 +Na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C gedurende 24 uur moet de doos zijn vorm behouden.