meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:icn-kwaliteitseis_no.12 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== ICN-KWALITEITSEIS NO.12 =====
 +==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ====
 +Deze kwaliteitseis geeft eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van hechtmechanieken voor archiefomslagen van papier of karton met hechtmechaniek voor toepassing in statische archieven.
 +==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ====
 +Hechtmechanieken:​ Bevestigingssystemen ter bundeling van archiefstukken in een archiefomslag dat voldoet aan ICN-kwaliteitseis no. 2.
 +Archiefomslagen voor permanente bewaring: Omslagen van papier of karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven en bibliotheken na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in het omslag bewaarde, archiefstukken mag plaatsvinden.
 +Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376.
 +==== 3 MATERIAALSAMENSTELLING VAN HET HECHTMECHANIEK ====
 +=== 3.1 Het materiaal van een hechtmechaniek mag geen stoffen bevatten, die de degradatie van het archiefstuk bevorderen. ===
 +== 3.1.1 Kunststof hechtmechanieken mogen geen polyvinylchloride of copolymeren van vinylchloride bevatten. ==
 +== 3.1.2 Gebruikte kunststoffen mogen geen weekmaker bevatten. ==
 +== 3.1.3 Hechtmechanieken mogen geen zelfklevende elementen bevatten. ==
 +== 3.1.4 Metalen hechtmechanieken zijn niet toegestaan. ==
 +Testmethode:​ Bepaling van samenstelling met behulp van Fourier Transform Infrarood Spectroscopie (FTIR).
 +==== 4 CONSTRUCTIE ====
 +=== 4.1 Het hechtmechaniek mag bij gebruik geen mechanische schade aan het archiefstuk veroorzaken. ===
 +=== 4.2 Gebruikseigenschappen worden niet getest. ===