meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:icn-kwaliteitseis_no.11 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== ICN-KWALITEITSEIS NO.11 ===== 
 +==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ==== 
 +Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van zuurvrij golfkarton voor de productie van dozen en andere toepassingen voor de bewaring op lange termijn van voorwerpen van culturele waarde. 
 +==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ==== 
 +Golfkarton voor bewaring op lange termijn: Golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven, bibliotheken en musea na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, in de doos bewaarde, voorwerpen van culturele waarde mag plaatsvinden. 
 +Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. 
 +"​Fijn"​ of "​B"​ golf, golfhoogte ca. 3 mm met ca. 164 golven per strekkende meter. 
 +"​Dubbel-dubbel",​ bestaande uit twee gegolfde lagen tussen drie vlakke lagen. 
 +Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376. 
 +==== 3 KWALITEITSEISEN VOOR HET GOLFKARTON ==== 
 +=== 3.1 Vezelsamenstelling en chemische kenmerken === 
 +Alle lagen van het golfkarton moeten gemaakt zijn van katoen en/of linnen- pulp, 100% gebleekte celstof of een mengsel hiervan. Het karton moet vrij zijn van houthoudend vezelmateriaal,​ metaaldeeltjes,​ wassen, weekmakers en mag niet meer dan 0,0008% reduceerbaar zwavel bevatten (TAPPI T 406). Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. 
 +Geen van de lagen van het golfkarton mag een positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D1030, X 5.1.1/2 Spot Stains) of moet een Kappa nummer hebben van maximaal 5 (TAPPI T 236). 
 +Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken:​ 
 +zie TAPPI T 401. 
 +=== 3.2 Zuurgraad === 
 +Het golfkarton bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588). 
 +=== 3.3 Alkalische reserve === 
 +Het golfkarton bevat een alkalische reserve die correspondeert met ten minste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calciumcarbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis, indien het 20 g CaCO3 
 +per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig door alle lagen van het golfkarton verdeeld zijn (ISO 10716 of ASTM D 4988). 
 +==== 4 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET GOLFKARTON ==== 
 +=== 4.1 Type === 
 +Het golfkarton is bij voorkeur van het type "​B"​-golf,​ met een golfhoogte van ca. 3 mm. Afhankelijk van de te bewaren voorwerpen kan ook het type "​dubbel-dubbel"​ worden toegepast. 
 +=== 4.2 Doorsteekweerstand === 
 +De doorsteekweerstand,​ gemeten volgens DIN 53142, gemeten aan de binnen- en buitenzijde,​ evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting,​ moet minimaal 5 J bedragen. 
 +=== 4.3 Oppervlakte-gladheid === 
 +(Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten en/of plak-band) 
 +Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen),​ indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:​ 
 +  * gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband 
 +  * bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg ± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm ± 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO 535) 
 +  * hang een gewicht van 50 g aan het plakband. 
 +=== 4.4 Kleurechtheid tegen water === 
 +Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 4 uur is samengeklemd,​ minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. 
 +Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie Standaard Onderzoek Procedure ICN-SOP 10. 
 +=== 4.5 Verlijming van de golf, watervastheid === 
 +Voor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige zetmeellijm gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de lagen onderling niet loslaten en moet er bij het voorzichtig lostrekken van de lagen vezeloverdracht ontstaan.