meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:icn-kwaliteitseis_no.10 [2011/02/16 12:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== ICN-KWALITEITSEIS NO.10 ===== 
 +==== 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED ==== 
 +Deze kwaliteitseis geeft de eisen met betrekking tot kwaliteit, fysische eigenschap-pen en duurzaamheid van zuurvrij golfkarton voor de productie van dozen en andere toepassingen voor de bewaring op middellange termijn van voorwerpen van culturele waarde. 
 +==== 2 TERMEN EN DEFINITIES ==== 
 +Golfkarton voor bewaring op middellange termijn: Golfkarton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden in archieven, bibliotheken en musea na 10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de, met het golfkarton in contact komende, voorwerpen van culturele waarde mag plaatsvinden. 
 +Golfkarton: Uit vlakke en in een regelmatig patroon gegolfde lagen samengeplakt karton. 
 +"​Fijn"​ of "​B"​ golf, golfhoogte ca. 3 mm met ca. 164 golven per strekkende meter. 
 +"​Dubbel-dubbel",​ bestaande uit twee gegolfde lagen tussen drie vlakke lagen. 
 +Voor de overige in deze kwaliteitseis gebruikte termen: zie NEN 3376. 
 +==== 3 KWALITEITSEISEN VOOR HET GOLFKARTON ==== 
 +=== 3.1 Vezelsamenstelling en chemische kenmerken === 
 +De zijde van het karton welke niet in contact komt met de archiefstukken mag houthoudende vezels bevatten, echter het gehalte aan houthoudende vezels mag niet meer zijn dan 30% van de totale hoeveelheid vezelmateriaal. De papierlaag van het golfkarton aan de binnenzijde van de doos moet gemaakt zijn van katoen en/of linnen-pulp of van gebleekte celstof. Het oppervlak van het karton moet vrij zijn van knopen, scheven en schurende deeltjes. 
 +De papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen van culturele waarde, mag geen positieve kleurreactie geven met de phloroglucinol test (ASTM D 1030, X 5.1.1/2 Spot Stains). 
 +Voor het bepalen van de vezelsamenstelling en de chemische kenmerken: zie TAPPI T 401. 
 +=== 3.2 Zuurgraad === 
 +Het golfkarton bezit een minimum pH van 6,5, gemeten met de koude extractiemethode. 
 +De papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen van culturele waarde, bezit een minimum pH van 7,5 en een maximum pH van 9,5, gemeten met de koude extractiemethode (NEN 2151 of ISO 6588). 
 +=== 3.3 Alkalische reserve === 
 +De papierlaag van het golfkarton dat in rechtstreeks contact kan komen met voorwerpen van culturele waarde bevat een alkalische reserve die correspondeert met tenminste 0,4 mol zuur per kilogram droog papier. Indien calcium-carbonaat is gebruikt als alkalische reserve, dan voldoet het papier aan de eis, indien het 20 g CaCO3 per kg droog papier bevat. De alkalische reserve moet gelijkmatig verdeeld zijn (ISO 10716 of ASTM D 4988). 
 +==== 4 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET GOLFKARTON ==== 
 +=== 4.1 Type === 
 +Het golfkarton is bij voorkeur van het type "​B"​-golf met een golfhoogte van ca. 3 mm. Afhankelijk van de te bewaren voorwerpen kan ook het type "​dubbel-dubbel"​ worden toegepast. 
 +=== 4.2 Doorsteekweerstand === 
 +De doorsteekweerstand,​ gemeten volgens DIN 53142 aan de binnen- en buitenzijde,​ evenwijdig aan en loodrecht op de machinerichting,​ moet minimaal 5 J bedragen. 
 +=== 4.3 Oppervlakte-gladheid === 
 +(Ter bepaling van de bevestigingsmogelijkheid van zelfklevende etiketten en/of plakband) 
 +Het oppervlak van het karton moet zelfklevend plakband gedurende 10 minuten kunnen vasthouden (bij 6 van de 10 bepalingen),​ indien het onderzocht wordt volgens ASTM D 2860, volgens de procedure B, die als volgt is aangepast:​ 
 +  * gebruik 3M # 810 3/4" breed, zelfklevend plakband 
 +  * bevestig het plakband door er twee keer over te rollen met een 10 kg ± 0,5 kg zware en 200 mm brede rol met een diameter van 90 mm ± 10 mm (De rol van de Cobb-test: ISO 535) 
 +  * hang een gewicht van 50 g aan het plakband. 
 +=== 4.4 Kleurechtheid tegen water === 
 +Indien de doos gekleurd is, moet de kleur die het karton afgeeft aan wit papier waarmee het, na onderdompeling in gedestilleerd water van 23°C, gedurende 
 +4 uur is samengeklemd,​ minimaal de waarde 3 bereiken van de standaard grijsschaal voor uitbloeden. 
 +Voor de bepaling van de kleurechtheid van papier en karton tegen water: zie 
 +Standaard Onderzoek Procedure ICN-SOP 10. 
 +=== 4.5 Verlijming van de golf, watervastheid === 
 +Voor het verlijmen van het golfpapier aan het vlakke papier zal bij voorkeur een waterbestendige zetmeellijm gebruikt worden. Na onderdompeling in water gedurende 24 uur mogen de lagen onderling niet loslaten en moet er bij het voorzichtig lostrekken van de lagen vezeloverdracht ontstaan.