meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:groene_punt [2010/07/05 13:22]
webmaster
wiki:groene_punt [2011/02/16 12:00]
Regel 1: Regel 1:
-====== Groene Punt ====== 
-{{:​wiki:​c_20lf_20cmyk01_low.jpg?​60x60|Groen Punt logo}} \\ 
-In België betekent het "​Groene Punt"​-logo op een verpakking dat, voor die verpakking, een financiële bijdrage werd betaald aan Fost Plus, dat een - door de industrie - erkend organisme voor de nuttige toepassing van huishoudelijk verpakkingsafval is, en dat werd opgericht in overeenstemming met de principes van de Richtlijn 94/62/EG en het Samenwerkingsakkoord.