meta data voor deze pagina
  •  

EU ENERGY STAR

ENERGY STAR is een internationaal programma voor de vrijwillige labeling van energie-efficiënte apparaten, in het leven geroepen door de US Environment Protection Agency (EPA) in 1992. Door middel van een Overeenkomst met de Amerikaanse overheid participeert de Europese Unie in het ENERGY STAR Programma voor zover het kantoorapparatuur betreft. Deze Overeenkomst is goedgekeurd door de Europese Raad van Ministers in April 2003. De coördinatie van het Europese ENERGY STAR Programma is in handen van de Europese Commissie, Directoraat Generaal voor Transport en Energie (DG TREN). De Commissie wordt hierbij geadviseerd door de ENERGY STAR Board van de Europese Gemeenschap (Engels: ECESB), bestaande uit vertegenwoordigers van de Lidstaten en diverse belangengroepen. Het Werkplan van de Commissie geeft een overzicht van de reikwijdte en planning van overleg met de ECESB.