meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:eu_ecolabel [2012/06/01 14:24]
webmaster
wiki:eu_ecolabel [2012/06/01 15:25] (huidige)
Regel 25: Regel 25:
 De milieucriteria hebben betrekking op de productie van pulp met inbegrip van alle subprocessen die daarvan deel uitmaken vanaf het moment waarop de ruwe vezel/​gerecycleerde grondstof de fabriekspoorten passeert tot het moment waarop de pulp de pulpfabriek verlaat. Voor het papierproductieproces zijn de milieucriteria van toepassing op alle subprocessen vanaf het vermalen van de pulp (desintegreren van het gerecycleerde papier) tot het moment waarop het papier op rollen wordt gewikkeld. \\ De milieucriteria hebben betrekking op de productie van pulp met inbegrip van alle subprocessen die daarvan deel uitmaken vanaf het moment waarop de ruwe vezel/​gerecycleerde grondstof de fabriekspoorten passeert tot het moment waarop de pulp de pulpfabriek verlaat. Voor het papierproductieproces zijn de milieucriteria van toepassing op alle subprocessen vanaf het vermalen van de pulp (desintegreren van het gerecycleerde papier) tot het moment waarop het papier op rollen wordt gewikkeld. \\
 De milieucriteria zijn niet van toepassing op het transport, de verwerking en verpakking van de pulp, het papier of de grondstoffen. \\ De milieucriteria zijn niet van toepassing op het transport, de verwerking en verpakking van de pulp, het papier of de grondstoffen. \\
-**Eisen inzake beoordeling en controle**+**Eisen inzake beoordeling en controle** ​\\
 Bij elk criterium worden de specifieke eisen inzake beoordeling en controle vermeld. \\ Bij elk criterium worden de specifieke eisen inzake beoordeling en controle vermeld. \\
 Wanneer de aanvrager verplicht is verklaringen,​ documentatie,​ analyses, testverslagen of ander bewijsmateriaal in te dienen waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan, wordt ervan uitgegaan dat deze, voor zover van toepassing, afkomstig kunnen zijn van de aanvrager en/of diens leverancier(s) en/of hun leverancier(s). \\ Wanneer de aanvrager verplicht is verklaringen,​ documentatie,​ analyses, testverslagen of ander bewijsmateriaal in te dienen waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan, wordt ervan uitgegaan dat deze, voor zover van toepassing, afkomstig kunnen zijn van de aanvrager en/of diens leverancier(s) en/of hun leverancier(s). \\