meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:epd_system [2011/02/16 12:00]
127.0.0.1 Externe bewerking
wiki:epd_system [2012/07/13 18:57] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 ====== EPD®system ====== ====== EPD®system ======
-De EPD (Environmental Product Declaration,​ milieugebonden productverklaring) is een milieulabel gebaseerd op ISO TR 14025 (type III milieuverklaringen),​ dat tot doel heeft om wetenschappelijke,​ geverifieerde en vergelijkbare informatie over de milieuprestaties van producten van verschillende categorieën te verstrekken. Ze is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van het product in kwestie, en verstrekt kwantitatieve gegevens over de milieuprestaties van het product. Vanuit de Zweedse industrie is het EPD®system geïnitieerd. Momenteel hebben zeven landen, waaronder België, zich bij het systeem aangesloten.+De EPD (Environmental Product Declaration,​ milieugebonden productverklaring) is een milieulabel gebaseerd op ISO TR 14025 (type III milieuverklaringen),​ dat tot doel heeft om wetenschappelijke,​ geverifieerde en vergelijkbare informatie over de milieuprestaties van producten van verschillende categorieën te verstrekken. Ze is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van het product in kwestie, en verstrekt kwantitatieve gegevens over de milieuprestaties van het product. Vanuit de Zweedse industrie is het EPD®system geïnitieerd, de uitvoering is in handen van AB Svenska Miljöstyrningsrådet. Momenteel hebben zeven landen, waaronder België, zich bij het systeem aangesloten. Het international EPD®system is lid van het Global Type III Environmental Product Declarations Network (GEDnet) \\ 
 +Het EPD®system label kan worden toegekend aan zowel eindproducten als onderdelen. De consequentie hiervan is foutieve communicatie en eventueel misbruik van het label. \\ 
 +Kantoorgerelateerde producten zijn volgens het EPD®system ingedeeld in Textile and furniture en Machinery and appliances.