meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:en_1047-1 [2011/11/02 13:47]
webmaster aangemaakt
wiki:en_1047-1 [2011/11/02 14:17]
webmaster
Regel 1: Regel 1:
 ====== EN 1047-1 ====== ====== EN 1047-1 ======
 EN 1047-1 Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts (Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid - Deel 1: Brandwerende kasten en disketteverpakkingen) is een Europese norm. Huidige versie is EN 1047-1:2005. \\ EN 1047-1 Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts (Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid - Deel 1: Brandwerende kasten en disketteverpakkingen) is een Europese norm. Huidige versie is EN 1047-1:2005. \\
 +Het testen van brandwerende kasten vindt plaats volgens de Europese norm EN 1047-1. Binnen deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen de brandwerende werking van een kast voor papier en voor digitale datadragers. Papier blijft in hoge omgevingstemperaturen langer intact 
 +dan data op digitale datadragers. 
 +===== EN 1047-1 voor papier ===== 
 +Het testresultaat van de blootstelling aan hitte wordt voor papier aangegeven met: 
 +  * S60P: 60 minuten brandwerend. 
 +  * S120P: 120 minuten brandwerend. 
 +Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan een omgevingstemperatuur van 1.090° C de inhoud (het papier) afdoende beschermt tegen temperatuurstijging boven de kritische grens van 175° C. Dit is de grens die gehanteerd wordt voor papieren documenten. 
 +Boven die temperatuur beschadigt papier, of kan het zelfs vergaan. Tijdens de test moet een val van 9,15 meter hoogte aantonen dat het 
 +de beschermende werking niet nadelig beïnvloedt als een brandwerende kast in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken. \\ 
 +===== EN 1047-1 voor digitale datadragers ===== 
 +Voor de meeste goederen is een binnentemperatuur van 175° C veilig voor het behoud daarvan. Uitgezonderd zijn digitale datadragers; daarvoor ligt de kritieke grens op 50° C. Boven die temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de datadragers verloren gaan. \\ 
 +De testen voor bescherming van digitale datadragers zijn dan ook zwaarder dan voor papier en worden als volgt aangeduid: 
 +  * S60DIS: 60 minuten brandwerend. 
 +  * S120DIS: 120 minuten brandwerend. 
 +Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan een omgevingstemperatuur van 1.090° C de inhoud afdoende beschermt tegen temperatuurstijging boven de kritische grens van 50° C.