meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:emas [2010/07/05 16:33]
webmaster
wiki:emas [2011/02/16 11:59] (huidige)
Regel 8: Regel 8:
     * Een erkende milieuverificatie-instelling het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring heeft goedgekeurd.     * Een erkende milieuverificatie-instelling het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring heeft goedgekeurd.
  
-In de tekst van de verordening zijn eisen opgenomen waaraan het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring moeten voldoen. De [[ISO 14001]]-norm vormt de basis voor de eisen van het milieumanagementsysteem. De milieuverklaring is vergelijkbaar met een milieujaarverslag. De eisen voor de milieuverklaring zijn vastgelegd in de VERORDENING (EG) Nr. 1221/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2009, inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie.+In de tekst van de verordening zijn eisen opgenomen waaraan het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring moeten voldoen. De [[ISO 14001]]-norm vormt de basis voor de eisen van het milieumanagementsysteem. De milieuverklaring is vergelijkbaar met een milieujaarverslag. De eisen voor de milieuverklaring zijn vastgelegd in de VERORDENING (EG) Nr. 1221/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2009, inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie. \\
  
 +===== Documenten =====
 {{EMASNL22dec09publicatieL342.pdf|Integrale weergave VERORDENING (EG) Nr. 1221/2009}} {{EMASNL22dec09publicatieL342.pdf|Integrale weergave VERORDENING (EG) Nr. 1221/2009}}