meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:duurzaam_inkopen_van_kantoormeubilair [2010/06/30 22:21]
offimaster
wiki:duurzaam_inkopen_van_kantoormeubilair [2011/02/16 11:59] (huidige)
Regel 93: Regel 93:
 gefaciliteerd. Meer informatie over hoe de overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradleconcept kan stimuleren staat op www.agentschapnl.nl/​duurzaaminkopen. \\ gefaciliteerd. Meer informatie over hoe de overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradleconcept kan stimuleren staat op www.agentschapnl.nl/​duurzaaminkopen. \\
 **Verpakking en transport** \\ **Verpakking en transport** \\
-Diverse partijen hebben aangegeven dat er grote onderlinge verschillen zijn in gebruik van verpakkingsmateriaal. De ene fabrikant verpakt de meubels in dekens, de ander gebruikt grote hoeveelheden materiaal om de producten te vervoeren. Hoe verder het product vervoerd moet worden, des te meer verpakkingsmateriaal gebruikt wordt. Verpakking is reeds onderwerp van het Besluit beheer verpakkingen,​ papier en karton, waarin onder andere de producentenverantwoordelijkheid voor wat betreft inzameling en hergebruik van verpakkingen wordt geregeld. Bovendien is het voor deze productgroep binnen de aanbestedingsregelgeving lastig om eisen te stellen aan transport. Dit is dus niet in de criteria opgenomen.+Diverse partijen hebben aangegeven dat er grote onderlinge verschillen zijn in gebruik van verpakkingsmateriaal. De ene fabrikant verpakt de meubels in dekens, de ander gebruikt grote hoeveelheden materiaal om de producten te vervoeren. Hoe verder het product vervoerd moet worden, des te meer verpakkingsmateriaal gebruikt wordt. Verpakking is reeds onderwerp van het Besluit beheer verpakkingen,​ papier en karton, waarin onder andere de producentenverantwoordelijkheid voor wat betreft inzameling en hergebruik van verpakkingen wordt geregeld. Bovendien is het voor deze productgroep binnen de aanbestedingsregelgeving lastig om eisen te stellen aan transport. Dit is dus niet in de criteria opgenomen.\\ 
 +=== 2.2.2 Sociale aspecten === 
 + 
 +Behalve milieucriteria spelen ook sociale criteria een rol bij duurzaam inkopen. De sociale criteria krijgen de vorm van een inspanningsverplichting op het terrein van de mensenrechten en de vier fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (bekend als ILO), kort gezegd, vakbondsvrijheid,​ afschaffing van kinderarbeid,​ van dwangarbeid en van discriminatie op het werk. Deze sociale criteria zullen generiek gaan gelden, dat wil zeggen voor elke inkoop boven een drempelbedrag. Bij een aantal producten worden ook aanvullende sociale normen gesteld. In de kabinetsbrief van 16 oktober 2009 vindt u meer informatie over de aanpak voor de internationale sociale criteria. Juridische teksten en instructiemateriaal zijn nog in ontwikkeling. Zie de website www.vrom.nl/​pagina.html?​id=37669 voor de actuele stand van zaken.