meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:correctiepennen [2012/06/07 16:34] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== correctiepennen ======
 +Onderstaand overzicht van correctiepennen met geldig OFFI Label:
 +  * In onderzoek
 +\\
 +----
 +<WRAP classes tip :language>
 +//**INKOOP TIPS**//
  
 +Correctiepennen met losse dop verhogen gevaar van uitdrogen.
 +  
 +In vergelijking belangrijk:
 +  * inhoud in ml = capaciteit
 +  * ergonomie van de pen voor zowel links als rechthandigen
 +\\
 +**Milieu**
 +  * gebruik correctiepennen uitsluitend wanneer een nauwkeurige correctie noodzakelijk is
 +  * correctiepennen op basis van gechloreerde of organische oplosmiddelen zoals benzeen, benzine, tolueen, trichloorethaan, xyleen zijn niet aanvaardbaar
 +</WRAP>