meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:ce [2011/02/16 11:59] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== CE markering ====== 
 +  
 +Het CE teken is geen keurmerk of kwaliteitssymbool maar een teken van conformiteit waarmee de producent verklaart dat het product voldoet aan de essentiële eisen die de Europese Gemeenschap eraan stelt en dat hij de voorgeschreven conformiteitsprocedure heeft gevolgd. 
 +Het CE merkteken geeft aan dat het product voldoet aan de eisen die de Europese Gemeenschap stelt aan de fabrikant. 
 +Door het aanbrengen van het CE merkteken op een product, verklaart de verantwoordelijke fabrikant of leverancier dat: 
 +  * het product aan alle van toepassing zijnde communautaire bepalingen voldoet en 
 +  * dat de vereiste conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn toegepast. 
 +  
 +Een product mag alleen een CE merkteken krijgen als het valt onder een richtlijn die in de aanbrenging van het teken voorziet.