Batterijen en accu's

Naast het kca-logo moeten batterijen en accu’s zijn voorzien van een chemisch symbool indien de batterij of accu meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik (Hg), meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium (Cd) of meer dan 0,004 gewichtsprocent lood (Pb)bevat.

Europese wetgeving

Richtlijn 2006/66/EG

Nederlandse wet en regelgeving

Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 Regeling beheer batterijen en accu’s 2008